Kent Üniversitesi

İLETİŞİME GEÇ

İSTANBUL
KENT ÜNİVERSİTESİ
LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLARI

Yüksek Lisans Bölümleri

Kent'te herkese göre bir bölüm var!

KLİNİK PSİKOLOJİ

Programın amacı; teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda verilen eğitim ve uygulamalarla öğrencilerimiz meslek etiği, psikoterapi ve klinik görüşme teknikleri, test uygulamaları ve yorumlamaları, yöntem bilim açısından nitelikli uzmanlar olarak yetiştirilmektedir.

İncele

İŞLETME YÖNETİMİ

Programının amacı; ulusal ve uluslararası alanda kariyer hedefleyen, küreselleşme ile birlikte yoğun rekabetin yaşandığı günümüz iş dünyasında, yenilikçi, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirerek, bu kişileri iş ve akademik hayatın her kademesine hazır hale getirmektir.

İncele

SAĞLIK YÖNETİMİ

Program amacı; sağlık bilimleri, idari bilimler ve yönetim bilimleri lisans programlarından mezun olan ve ulusal ve uluslararası alalardaki sağlık kuruluşlarında kariyer hedefleyen yenilikçi, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirerek, bu kişileri iş ve akademik hayatın her kademesine hazır hale getirmektir.

İncele

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Programının amacı; iş yerlerinde oluşabilecek riskleri analiz ederek belirlemek ve bunlardan kaçınmak, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin çalışanlara uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarını iyileştirmek, çalışma ortamında tehlikeli olan işlemleri, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek...

İncele

İstanbul Kent Üniversitesi

Eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet sunarak gelişmesine hizmet etmek, çağdaş, verimli ve etkili eğitim hizmetlerini gençlerle buluşturarak onları uluslararası standartlarda yüksek teknoloji, ileri teknik ve güncel bilimsel gelişmelerle tanıştırmak amacıyla kurduğumuz Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV) tarafından, Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayabilmek amacıyla İstanbul’un tam merkezinde, çevresiyle olduğu kadar kendi içinde de eşsiz uyumu yakalayan İstanbul Kent Üniversitesi açılmıştır.

Hedef

Dünyada daha etkili ve söz sahibi olmak isteyen Türkiye’nin geleceği, eğitim alanında yapacağı yatırımlarla şekillenecektir. İyi eğitim alarak teknolojiyi ve ondan faydalanmayı bilen, teoride ve pratikte konusuna hakim uzmanların büyüyen farklı sektörlerde görev almasıyla başarısını artıracak olan Türkiye, 2023 hedeflerine çok daha kolay ulaşacaktır.

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HAKKINDA

İstanbul Kent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak; nitelikli akademik altyapı ve kendi alanlarında uzman akademik kadromuz ile bilimsel sorumluluk ve etik değerler ışığı altında, günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceğimiz değişimleri öngören yaklaşımlarla sürdürülen lisansüstü programlarla eğitim veriyoruz.

Alanlarında yazılan tez ve projeleri ile birlikte güçlü bir teorik altyapı ve sektörel ihtiyaçlara cevap verebilmeye yönelik çalışmalar ışığı altında ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan problem çözümlerini ve akademik çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz.

NEDEN İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM?

İstanbul Kent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, üniversitenin İstanbul’un kalbi Taksim’de merkezi bir ulaşım ağına ve iş dünyasına yakın kampüsünde yer almaktadır.

Sosyal Bilimler alanında; yenilikçi, nitelikli ve kaliteli, geçmiş ve geleceği çağdaş yaklaşımlarla birleştiren ve sektörel tecrübeleri yüksek akademik kadrosu ile teori ve uygulama ile bütünleşik bir lisansüstü eğitim almak istiyorsanız, İstanbul Kent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bu anlamda doğru adrestir.

Neden Kent Üniversitesi ?

Yüzlerce nedeni var, biz sadece üçünü sıraladık.

Öğrenci Odaklı

Çağdaş akademik kadrosu ve öğrenci odaklı eğitim anlayışına teknolojik altyapısı, donanımlı laboratuvar ve atölyeleri ile İstanbul’un merkezinde gerçek bir vakıf üniversitesi. Eğitimde fırsat eşitliği misyonu ile kız öğrencilere ve engelli öğrencilere burs imkânları sunulmaktadır.

Merkezi Lokasyon

İstanbul Kent Üniversitesi, Taksim’de eski Alman Hastanesi yerine yapılmıştır. İstanbul’a hâkim konumuyla öğrenci ve velilere huzur, güven ve kolaylık sunulmaktadır.

İletişime Geçin

Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No:71, 34433 Beyoğlu İSTANBUL